Tolldirektoratet støttet vårt forslag til fortolling

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Tidligere i år fikk Bedriftsforbundet flere henvendelser fra medlemsbedrifter om at de nye fortollingsreglene ved import og eksport falt uheldig ut for dem.

 
Publisert 17 juli. 2017
 
Bedriftene fikk en merkostnad på 650 kroner hver gang de skulle innføre varer via tollstasjonen i Karigasniemi (Finnmark). Eventuelt kunne bedriftene kjøre 400 kilometer ekstra til neste tollstasjon. Et annet alternativ var å abonnere på løsningen Twinn, men dette ville medføre en merkostnad på flere titusen kroner årlig.
Vi i Bedriftsforbundet engasjerte oss i saken og understreket viktigheten av at små bedrifter får anledning til å importere og eksportere varer. Vi sendte derfor brev til Tolldirektoratet hvor vi ba dem ta grep og komme med konkrete forslag til løsning.
Forrige uke mottok vi positivt svar fra Tolldirektoratet. I svarbrevet opplyser de at regiontollstedet Tollregion Nord-Norge v/Tromsø regiontollsted har tatt kontakt med Karigasniemi tollsted og øvrige grensetollstedene i tollregionen, informert om regelverket, og gitt beskjed om at tollmyndighetene ikke kan nekte å ta imot ferdig utfylte tolldeklarasjoner fra virksomheter som ikke har tollkreditt.
Tolletaten må selv registrere tolldeklarasjonen i Tvinn (så fremt det ikke brukes tollkreditt). Tollstasjonene kan dermed ikke avvise å registrere tolldeklarasjonen.
Vi er glade for at vi som forbund kan bidra til gode løsninger i denne type saker for våre medlemmer.
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing

Legg igjen en kommentar