Fallende arbeidsledighet og kamp om de beste hodene vil bidra til en lønnsvekst på 3,7 prosent i 2019. Det spår Nordea i sine siste prognoser.

Les også: Kraftig økning i søknader om enerett til varemerker

Foto: Nordea

– Med økende kamp om arbeidskraft vil de lokale lønnstilleggene skyte fart. Selv om LO og NHO skulle lykkes i å holde igjen de sentrale lønnsoppgjørene, regner vi med at lønnsveksten i år ender opp noe over 3 prosent, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

I fjor endte lønnsveksten anslagsvis på rett under 3 prosent, svakt over nivået i frontfagsoppgjøret. Det er fortsatt fallende arbeidsledighet som er hovedårsaken til at lønnsveksten skal skyte ytterligere fart og nå et nivå på gjennomsnittlig 3,7 prosent neste år, skriver NTB.

Les også: SMB-trendene som vil dominere 2019

Mer å rutte med

Med en ventet inflasjon på 2 prosent i år og 1,9 prosent neste år, tilsier det at de aller fleste kan vente seg merkbart mer penger å handle for, selv om flere renteøkninger i år og neste år vil spise av reallønnsøkningen til de som har boliglån, forklarer nyhetsbyrået.

Sentralbanken har lagt opp til at styringsrenten skal heves to ganger i år, til 1,25 prosent.

– Internasjonal usikkerhet, urolige markeder og utsikter til veldig sakte renteoppgang hos våre handelspartnere er også argumenter for at Norges Bank vil gå forsiktig fram i rentesettingen. Vi anslår derfor bare to renteøkninger i år og to neste år. Det vil bety at renteøkningene kommer i et svært moderat tempo etter historiske standarder, skriver Bruce.

Les også: Bønder får 2,5 milliarder i tørke-erstatning

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

 

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing

Legg igjen en kommentar