SMB-eiere jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Norske SMB-eiere jobber 30 prosent mer enn den gjennomsnittlige arbeidstakeren, får dårligere betalt for innsatsen og tar ut mindre ferie. Det kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Bedriftsforbundet.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 90 prosent av norsk næringsliv. De står for over halvparten av verdiskapingen i Norge, og bidrar dessuten med 2 av 3 nye arbeidsplasser i privat sektor. Med andre ord – de er en helt avgjørende driver for norsk økonomi.

Kjenner seg igjen

Men ingenting av dette kommer av seg selv, og bak flertallet av landets over 200.000 SMB-er står det en eier som er villig til å ofre mye for å lykkes. Bedriftsforbundets undersøkelse viser at hver tredje SMB-eier jobber over 50 timer i uken og tar ut en timelønn som ligger betydelig under gjennomsnittet for vanlige arbeidstakere. (Se alle tallene under)

– Denne undersøkelsen tegner et virkelighetsbilde av norsk næringsliv som jeg vet at svært mange SMB-eiere kjenner seg igjen i, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

– SMB-eiere har åpenbart en drivkraft som går langt forbi kortsiktig økonomisk gevinst. Svært mange av dem strekker seg langt for å både skape og ivareta bedriften og arbeidsplasser, legger han til.

Ikke noe luksusliv

Mens de fleste nordmenn i fast heltidsstilling tok ut 5 uker ferie i fjor, svarte over 30 prosent av SMB- eierne i undersøkelsen at de tok ut 2 uker eller mindre i ferie gjennom 2018. 5 prosent tok ikke ut ferie i det hele tatt i fjor.

– Mange ser for seg milliardærer som nyter luksusliv når de tenker på eierne i norsk næringsliv. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten. De aller fleste SMB-eiere er hardtarbeidende arbeidshelter som kjemper døgnet rundt for å holde hjulene i gang, sier Thommessen.

Under kan du lese resultatet av undersøkelsen hvor 320 norske SMB-eiere har beskrevet sin virkelighet som en del av Norges hverdagsnæringsliv.

Ukentlige arbeidstimer

Ifølge SSB utgjorde en heltidsstilling for vanlige arbeidstakere i 2018 totalt 1675 timer etter fratrekk for ferie og helligdager. Sykefravær kommer dessuten i tillegg.

SMB-eierne i vår undersøkelse jobbet i snitt 2160 timer i 2018 etter at ferien er trukket fra – med andre ord 30 prosent mer enn en vanlig arbeidstaker.

I undersøkelsen svarer bare 26,4 prosent at de jobber en normal arbeidsuke på 37,5 timer eller mindre. Blant SMB-eierne er en normal arbeidsuke vesentlig lenger. 73,6 prosent i vår undersøkelse har svart at de jobber fra 40 timer og oppover hver uke.

Faktisk oppgir den klart største gruppen (37,6%) av SMB-eierne i undersøkelsen at de jobber mer enn 50 timer per uke.

Gjennomsnittslønn

Gjennomsnittlig inntekt for en heltidsstilling i Norge er 547.300 kroner (SSB – tall for 2018). Den gjennomsnittlige SMB-eieren i vår undersøkelse hadde en inntekt, inkludert utbytte, på 655.881 kroner, altså kun 108.581 kroner mer enn gjennomsnittslønnen for alle nordmenn i heltidsstillinger.

Timelønn

Gjennomsnittlig timelønn i Norge for faktiske arbeidstimer endte dermed på 326,7 kroner i 2018. For bedriftseiere endte timelønn for faktiske arbeidstimer på 303,6 kroner i samme periode, altså 7,5 prosent lavere enn snittet.

Ferie

Gjennomsnittlig ferie for arbeidstakere i heltidsjobb er 5 uker. På dette området skiller bedriftseiere seg markant fra gjennomsnittsarbeideren. Kun 37 prosent av bedriftseierne i vår undersøkelse oppga at de hadde tatt ferie i 5 uker eller mer i 2018.

63 prosent oppga at de hadde hatt 4 uker eller mindre ferie og hver tredje bedriftseier oppga at de hadde hatt 2 uker eller mindre ferie. 5 prosent av SMB-eierne tok ikke ut ferie i det heletatt.

Konkusjon: SMB-eierne i undersøkelsen jobber 30 prosent mer og har en timelønn som er 7,5 prosent lavere enn gjennomsnittlig arbeidstaker.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført på Bedriftsforbundets egen plattform i perioden 15. desember 2018 til 15. januar 2019, og hadde totalt 320 respondenter i kategorien SMB-eiere. Målet med undersøkelsen er å vise hverdagsnæringslivet slik det faktisk er, i kontrast til en etablert oppfatning som våre medlemmer ikke kjenner seg igjen i.

Bli medlem i SMB Norge

 

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing