Sikkerhetsekspert: – Mindre bedrifter utsettes for dataangrep

Datakriminalitet er et stort problem for små og mellomstore bedrifter, konstaterer Arne Røed Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd under Bedriftsforbundets seminar om cybersikkerhet på Stortinget tirsdag.

Les også: Dataangrep blir stadig mer avanserte

De er utsatt nettopp fordi de er små. Angripere regner ikke med at de har de samme sikkerhetsrutinene og kompetansen som de større bedriftene

– En fersk undersøkelse viser dessuten at trusselbildet er i endring. I tillegg til tradisjonelle virus og malware-angrep, ser vi nå en stor økning i andelen forsøk på såkalt phishing og DDoS angrep, sier Simonsen

Les også: Annenhver bedrift har opplevd dataangrep

Nye metoder

Phishing går ut på å sende e-poster der man prøver å få mottakeren til å for eksempel trykke på en link som i sin tur installerer et virus eller malware.  slik at de laster ned en fil med et virus eller maleware.

Et DDos-angrep dreier seg om å overbelaster bedriftens server, applikasjoner på serveren eller nettet inn til serveren for å enten få den til å krasje eller gjøre den utilgjengelig ved at annen trafikk ikke når frem.

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing