[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

For å gjøre SMB Norge bedre samler vi inn informasjon fra alle som besøker oss. Vi bruker personlig informasjon og data for å: (1) Kunne gi deg relevante anbefalinger og tips; (2) Sørge for at tjenestene våre fungerer så bra som mulig; (3) Sikre at SMB Norge er en trygg plass å betale på.

Sikring og bruk av dine data

Når du bruker SMB Norge, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.
Denne personvernerklæringen gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer (“digitale kanaler”).
Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisen som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker SMB Norge, for eksempel hvilke artikler eller annonser du har lest anses også som personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

SMB Norge er en interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte i norsk arbeidsliv.
Vi trenger opplysninger om deg for å kunne kommunisere med deg, for å registrere deg som medlem og gi deg best mulig oppfølging av medlemskapet ved å tilby følgende tjenester:

 

3. Hva bruker vi dataen til?

SMB Norge, våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som vi mottar gjennom medlemskapet, for å administrere medlemskapet ditt og til å kontakte deg for å informere om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.
Opplysningene om deg brukes for å kommunisere med deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler.
Her er en mer detaljert oversikt over de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

 

4. Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

SMB Norge er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, påloggingsløsningen og reklamevisninger. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.
Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på dinbedrift.no.

5. Hvilken informasjon samler vi om deg?

Vi samler i all hovedsak opplysninger som du selv oppgir

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.). Her kan du lese mer om informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for lokal lagring.

6. Hvordan deler vi informasjonen med andre?

SMB Norge deler i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

 

7. Hvilke rettigheter har du?

Det er dine data og du har sterke rettigheter. Du har rett til innsyn i dine egne personopplysninger, og kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine.
For det første, det er frivillig å bli medlem i Bedrifsforbundet, og det er derfor frivillig for deg å oppgi personopplysningene. Vi vil ikke be om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å administrere medlemskapet i henhold til formålet for organisasjonen.
Det er også frivillig for deg som ikke er medlem å oppgi kontaktinformasjon for påmelding til nyhetsbrev og eventuelle arrangement.
I tillegg, har du rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Noe data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet.
Disse rettighetene forklarer vi nærmere om nedenfor, og vi beskriver også hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter. Dersom du ikke vet om SMB Norge behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

8. Hvordan sletter jeg mine personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har omfattende rutiner for sletting, deidentifisering og anonymisering av personopplysninger. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil.
Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:
Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, annonser, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.
Når du sier opp ditt medlemsskap og ber om at din profil slettes, vil profilen ikke lenger kunne hentes frem på våre nettsider. Vi vil imidlertid beholde dataene fra profilen for statistikk- og analyseformål. Profilen vil fortsatt være knyttet til din deaktivierte brukerkonto i våre systemer, og kan inneholde persondata. Mottaker av meldinger du har sendt vil fortsatt beholde sin kopi av meldingene.
Informasjon om bruksmønstre på SMB Norge kan leve i opptil tre år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre SMB Norge bedre.
Mottaker av meldinger du har sendt vil fortsatt beholde sin kopi av meldingene.

9. Hvordan varsler vi om endringer i denne personvernerklæringen?

Av og til gjør vi endringer personvernerklæringen vår. Du kan se hvilke endringer vi gjør i vår endringslogg.
Vi vil i blant kunne oppdatere SMB Norge personvernerklæring for å gjenspeile endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette i vårt hjelpesenter, eller du informeres ved neste gangs pålogging. I særlige tilfeller vil innloggede brukere varsles direkte ved epost eller varsel på dinbedrift.no.

10. Hvordan sikrer vi dine data?

SMB Norge har gode rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i lovgivningen. Eksempler på dette er risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring, samt rutiner for lagring og håndtering av data.

11. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i vilkårene, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.
Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å (i) være kunde av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, elektroniske meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder.
Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller mener at vi ikke håndterer personopplysningene dine på riktig måte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no), men vi ber om at du kontakter oss først, slik at vi kan forsøke å gi deg de svarene du trenger og få rettet opp mulige misforståelser.
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til post@smbnorge.no eller sende en henvendelse til SMB Norge, Rådhusgata 5B, 0151 Oslo eller telefon 23357010.
dinbedrift.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet. Du kan kontakte SMB Norge personvernombud på e-postadressen post@smbnorge.no[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]