Rammeavtale på energitjenester fra Eneas

SMB Norge har inngått en avtale med Eneas (www.eneasnett.no), som vil kunne gi våre medlemmer betydelige besparelser. Med over 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet har Eneas tyngde og kompetanse til å oppnå betydelige besparelser på strømregningen.

SMB Norges medlemmer får tilgang til et produkt som gir:

Her er to spesielt relevante tjenester for våre medlemmer:

Energirevisjon – avdekker feil på fakturaene

Grunnet et komplisert regelverk betaler mange bedrifter for mye for strømmen. Eneas har spisskompetanse innenfor denne juridiske gråsonen og har hjulpet bedrifter med tilbakebetaling av feilfakturerte beløp siden 1995.

På de strømfakturaene Eneas har avdekket feil, har bedriftene i gjennomsnitt fått refundert over 50.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig besparelse.

Honoraret for tjenesten til våre medlemmer settes til 40% av tilbakebetalt/korrigert beløp (20% rabatt).

Samkjøp av kraft – pristakmodell med storkundefordeler

Gjennom SMB Norge får du 20% rabatt på honoraret for tjenesten (total pris 520,- pr år).

Ta gjerne kontakt direkte med Kyrre Lind-Isaksen hos Eneas på 934 67 554 eller kyrre@eneas.no om du har spørsmål til avtalen.