Regjeringen med 39 tiltak for vekst i handelsnæringen

Regjeringen legger frem 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen, hvor den blant annet gjør alvor av forslaget om å fjerne toll- og avgiftsfritaket for varer under 350 kroner. Se intervju nederst i saken.

Les også: Bruker 5 milliarder på gründerforsking

Fredag legger Regjeringen offisielt frem stortingsmeldingen “Handelsnæringen – når kunden alltid har rett”, men allerede i dag lettet Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på sløret under en pressekonferanse i Oslo. 

– Regjeringen vil legge til rette for god omstilling i handelsnæringen innenfor bærekraftige rammer. Målet vårt er en sterk og konkurransedyktig næring også for fremtiden, konstaterer Røe Isaksen. 

Les også: AP-budsjett spenner bein på norske bedrifter

Viktig sysselsetter

Næringsministeren minner om at handelsnæringen bidrar med 10 prosent av den totale verdiskapingen i Norge, og at den dermed er svært viktig for norsk økonomi.

– Med nesten 380.000 ansatte er varehandel den største sysselsetteren i privat næringsliv og er inngangsporten til arbeidslivet for mange, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under en pressekonferanse i Oslo.


– Ved å fjerne 350-kroners grensen blir norsk handelsnæring bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske nettbutikker

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

350- kroners grensen fjernes

Det er første gang den blå-blå regjeringen legger frem en stortingsmelding om handelsnæringen, og blant tiltakene er den allerede varslede avviklingen av momsfritak for varer under 350-kroner, samt reduksjon av sjokolade- og sukkeravgiften.  

– Ved å fjerne 350-kroners grensen blir norsk handelsnæring bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske nettbutikker, sier Isaksen.

Les også: Norge stadig viktigere for svenske SMB’er

Styrker håndheving av konkurranseloven

I meldingen varsler regjeringen at den også vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av dagligvarer. Isaksen mener konkurransen bør styrkes både blant leverandørene og blant kjedene.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sier isaksen.

Grensebarometer

SSB anslår at nordmenn netthandlet i utlandet for rundt 15 milliarder kroner i 2017. Tallene er imidlertid svært usikre og preget av stor variasjon.  For å få bedre innsikt foreslår Regjeringen å et årlig grensebarometer.

– Økt netthandel fra utlandet og grensehandel har konsekvenser for verdiskapingen og sysselsettingen i handelsnæringen. Vi mangler god statistikk som beskriver utviklingen, sier Isaksen.

Intervju

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing

Legg igjen en kommentar