Fra og med i dag (9. juni) kan bedrifter søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021, og for første gang er kompensasjon for tapt varelager inkludert. 

Fra klokken 12.00 i dag åpner Brønnøysundregistrene for å ta imot nye søknader. Vil du gå rett til søknaden så finner du det meste av det du trenger av veiledningsmateriale på  Brønnøysundregistrenes portal for ordningen.

Siden forrige runde er Regjeringens kompensasjonsordning forsterket og forbedret på enkelte områder og justert ned noe på andre områder. De konkrete endringene kan du lese mer om lenger ned i saken.

PS: Som medlem i SMB Norge får du gratis juridisk bistand. Les mer om medlemskap her!

Næringsminister Iselin Nybø (V)

– Det har vært krevende å få på plass alle detaljene i denne runden. Det er en omfattende jobb som står bak endringene som vi nå har tatt inn i kompensasjonsordningen. Men jeg er glad for at vi nå har fått på plass en løsning slik at bedriftene og deres medhjelpere har klare rammer for hva som gjelder for denne tilskuddsperioden og raskt kan få utbetalt støtte, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Dekker tapte varelagre

Som ved tidligere runder fir ordningen bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader. Nytt denne gangen er at man i tillegg vil kunne søke om kompensasjon for tapt varelager i perioden som ligger bak oss, det vil si fra november 2020 til og med april 2021.

– Ordningen er ment som hjelp til de bedriftene som har tapt mye i perioden med de strengeste smitteverntiltakene. Hvis vilkårene er oppfylt, så vil bedriften få dekket hele tapet, sier Nybø.

Kompensasjon for tapt varelager har vært et ønske blant annet fra serveringsnæringen – en av næringene som har vært hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. Vilkåret er som ellers i kompensasjonsordningen at man har et omsetningsfall på minst 30 prosent. I tillegg må man ha vært pålagt skjenkestopp eller pålagt stengt.

Les også: Krever bedre tilbud til gründere og småbedriftseiere som sliter etter Covid

Viktige endringer fra mars

Det har pågått et omfattende arbeid med å utvide og forbedre ordningen i tråd med de nye føringene gitt av Stortinget. I tillegg er ordningen flyttet over på et nytt hjemmelsgrunnlag fra mars 2021.

Forskriften som gjelder fra mars 2021 kan i sin helhet leses her.

Her er de viktigste endringene:

Les også: Rammet av pandemien? Slik utsetter du skatte- og avgiftskrav

Fisjonering

Det gjøres samtidig noen få endringer i regelverket for ordningen som gjelder tilskudd for perioden september 2020 til og med februar 2021. I tillegg til at kompensasjon for tapt varelager gjelder fra november 2020, er den viktigste endringen en oppmyking av reglene for når fisjonering utelukker bedrifter fra ordningen.

Med de nye reglene vil enkelte bedrifter under nærmere vilkår kunne søke selv om de har vært del av fisjon etter 1. mars 2020. Dette vil være til stor hjelp for de få bedriftene som dette gjelder.

Endringene med tilbakevirkende kraft og innføring av kompensasjon for tapt varelager har gjort det nødvendig å forlenge fristen for å sende inn søknader for tidligere perioder, fristen er forlenget fra 15. juni til 15. oktober.

Mer informasjon på kompensasjonsordning.no