Vilkår for medlemskap i SMB Norge

Her gjør vi deg kjent med vilkår for medlemskap i SMB Norge og hvordan vi bruker dine personopplysninger.

SMB Norges hovedformål er å ivareta interessene til våre medlemmer spesielt og landets små og mellomstore bedrifter generelt. Dette gjør vi ved å påvirke politiske prosesser både lokalt og nasjonalt. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å utvikle og tilby våre medlemmer økonomiske og faglig relevante medlemsfordeler. Dette innebærer blant annet gratis juridisk bistand og svært gunstige forsikringsordninger.

Dine opplysninger

Når du melder deg inn i SMB Norge inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg og din bedrift. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet.
SMB Norge kommuniserer direkte med deg, hovedsakelig via elektroniske kanaler som nyhetsbrev, e-post og SMS, samt telefonhenvendelser. I tillegg vil du kunne motta markedsføring av relevante medlemsfordeler gjennom SMB Norges samarbeidspartnere.

Les mer om vårt partnerprogram her. For å kunne verifisere at du er medlem og sikre at du kan benytte medlemsfordeler som gratis juridisk bistand, forsikringsavtalen og medlemsrabatter hos våre samarbeidspartnere, deler SMB Norge dine identifikasjonsopplysninger. Denne informasjonen brukes kun til verifisering av medlemskap, ikke noe annet. Dersom du ikke ønsker at vi skal dele denne informasjonen, må du gi beskjed på post@smbnorge.no. I så tilfelle må du selv dokumentere ditt medlemskap når du skal benytte medlemsfordeler.

Medlemsvilkår

Medlemskapets gyldighet

Utmelding

Vil du melde deg ut av SMB Norge? Send en skriftlig utmelding til post@smbnorge.no. Medlemskapet vil løpe ut perioden som allerede er betalt. Unnlatt betaling av kontingent til SMB Norge gjelder ikke som utmelding.

Forsikringer som er inngått gjennom SMB Norges kollektive forsikringsavtale opphører når medlemskapet er avsluttet. Det samme gjelder avtaler som er inngått med SMB Norges samarbeidspartnere. Her vil imidlertid kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelser/vilkår vil endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Juridisk bistand

Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til SMB Norge.
For mer informasjon om SMB Norges juridiske bistand klikk HER.

Endringer av vilkår

SMB Norge forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene må imidlertid vedtas av medlemmene selv under SMB Norges kongress.

Trenger du hjelp?
Kontakt SMB Norge: Tlf: 23 35 70 10
Epost: post@smbnorge.no
Kontortid hverdager 09.00 – 16.00

Hvem kan bli medlem i SMB Norge
SMB Norge er en organisasjon for landets små og mellomstore bedrifter. Det vil hovedsakelig si bedrifter med inntil 50 ansatte. Våre medlemmer er alt fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. På vår nettside, www.dinbedrift.no kan du lese mer om vårt politiske arbeid og våre medlemsfordeler.  

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Legg igjen en kommentar