Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev

Dato

sep 25 - 26 2021
Utløpt!

Tid

10:00 - 15:00

VELKOMMEN TIL KONGRESS!

Forbundsstyret inviterer alle registrerte medlemmer til SMB Norges Kongress 25-26 september 2021 på Thon Hotel Harstad, Sjøgata 11, Harstad

Kongressen avholdes hvert annet år og er en mulighet for deg som medlem til å bli bedre kjent med SMB Norge, treffe likesinnede, delta i diskusjoner om næringspolitikk, inngå allianser og bygge nettverk.

Alle medlemmene kan delta på Kongressen med observatørstatus og tale- og forslagsrett. Samtlige regionstyrer har valgt delegater til Kongressen på regionenes årsmøter. Delegater og Forbundsstyret møter med tale-, stemme- og forslagsrett.

Ifølge vedtektene gjelder følgende frister:

Forslag til vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende senest 26. juli 2021. Forslag til saker som ønskes behandlet på Kongressen må være forbundsstyret i hende senest 9. august 2021.

Kongressen skal behandle/vedta følgende saker:
• Innkomne forslag til næringspolitiske programmer, handlingsplan og forslag til vedtektsendringer
• Forbundets regnskap for de to siste år, honorar til forbundsstyret
• Kontingent og rammebudsjett for kommende to år
• Forbundsstyrets beretning, økonomirapport og kontrollkomiteens rapport
• Valg

Har du forslag til saker eller endringsforslag, kan dette sendes til post@smbnorge.no, merket saker/endringsforslag til kongress. SMB Norge ønsker å skape en hyggelig ramme rundt Kongressen og håper å se mange av dere denne helgen i september. Informasjon om påmeldingsfrist til Kongressen, program og priser vil bli lagt ut på vår hjemmeside og informert om via nyhetsbrev etter hvert som vi har det klart.

Arrangementet er ferdig.