SMB NORGE JURIDISK

DRIVE BEDRIFT

– Flere bør få gi råd ved rekonstruksjoner

Både autoriserte regnskapsførere og jurister med riktig kompetanse og erfaring bør få lov til å hjelpe små bedrifter med en forenklet rekonstruksjon. Det mener SMB

DRIVE BEDRIFT

Hva gjør du som eneste ansatt i eget AS når omsetningen svikter?

SMB Norge får mange henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som lurer på hvilke rettigheter de har når omsetningen faller. Denne saken er en oppsummering av informasjon du også finner på nettsidene til NAV og Arbeidstilsynet. Du vil også finne linker til mer informasjon i saken.

SMB Norge
DRIVE BEDRIFT

Rett til fri og permisjoner

Hvor lang tid har arbeidstaker eventuelt rett på fri og permisjoner- og eventuelt med lønn? Hva gjelder nær familie? Er det søsken, mann, barn og foreldre?

SMB Norge
PERSONAL & LEDELSE

Kan du permittere deg selv i ditt eget AS?

Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i

SMB NORGE JURIDISK

Koronaloven – stortingets krisefullmakt

Regjeringens opprinnelige forslag fikk ikke nødvendig flertall i Stortinget. Etter forhandlinger mellom de politiske partiene på Stortinget, ble det vedtatt en mer begrenset kriselov. Loven

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori