SMB NYHETER

SMB Norge

Et godt arbeidsliv

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SMB Norge ønsker et trygt og anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi passe på at regelverket ikke blir et hinder for bedriftens muligheter til

Read More
SMB Norge

Verdens beste sykelønnsordning

Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre OECDland. Vi har i tillegg verdens mest generøse sykelønnsordning. Det gir store kostnader for bedriftene

Read More
SMB Norge

Sterkere sammen

Norsk næringsliv er tjent med åpenhet mellom de europeiske landene og våre viktigste handelspartnere. Norsk næringsliv nyter godt av tilgangen til EU og

Read More
SMB Norge

En organisasjon for hele landet!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SMB Norge er en landsdekkende organisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vi jobber for at alle politikere, enten de sitter på Stortinget, fylkesting

Read More
SMB Norge - Erna Solberg

SMB Seminaret med Erna Solberg

Coronaviruset har snudd opp-ned på fremtidsplaner i bedrifter over hele landet. Hva da med regjeringens SMB-strategi som ble lansert høsten 2019?   Torsdag 25.

Read More

SMB Norge på sommerturne!

  – Etter en utrolig hektisk periode så gleder jeg meg til å komme meg ut av Oslo-gryta og treffe tillitsvalgte og medlemsbedrifter

Read More