Hvilke sikkerhetstrusler treffer SMB-Bedrifter i 2021?

SMB Norge og NorSIS inviterer til seminar der vi gir innblikk i de digitale truslene SMB-Bedrifter må forberede seg på å møte i 2021. Vi presenterer også tiltakene som gjør dere istand til å håndtere disse truslene.

Hvem er seminaret for?

Det er først og fremst beregnet på små og mellomstore virksomheter.

Hva vil få vite ved å delta?

Vi presenterer de viktigste digitale trusler alle SMB-Bedrifter må forberede seg på å møte fremover. Vi vil gi mest mulig praktiske og forståelige forklaringer av truslene. Deretter vil vi gjennom en paneldiskusjon belyse hver av truslene fra flere sider, for å gi dere forslag til verktøy og løsninger for hvordan den enkelte virksomhet kan eller bør gå i gang for å bli bedre rustet mot cyberangrep.

Program

 • Velkommen ved SMB Norge og NorSIS
 • SMB-skolen; hva er det og hvorfor bør du bruke tid på oss? ved Kjell A. Eliassen, rektor for SMB-skolen
  Hvor sikkert jobber vi fra hjemmekontor? Presentasjon av fersk undersøkelse av NSR og NorSIS ved Odin Johannessen, direktør i NSR
 • Panelsamtaler om de fire viktigste truslene for SMB-Bedrifter (og tiltakene du må gjøre for å møte dem)
  panelet består av:
  Ann Kristin Ytreberg leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn
  Jarle Holtet-Lid, leder regioner i Tieto Evry,
  Vebjørn Søndersrød, partner i Advokatfirmaet Ræder
  Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS
  Ordstyrer er Atle Thorstensen, regionansvarlig i SMB Norge
 • Oppsummering og avslutning
 

Lurer du på noe?

Kontakt oss på rytman@smbnorge.no

Meld deg på:

Er du medlem av SMB Norge?:
Antall årsverk: