Regjeringen legger i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

Saken oppdateres…

– Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. Vi jobber etter ulike scenarier for hvordan smittebildet vil se ut fremover og ønsker tiltak som er fleksible og enkelt kan tilpasses utviklingen.  De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger frem i dag gjør situasjonen litt lettere for de som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også: Forlenger permisjonsordningen

Aktivitet

Tiltakene som regjeringen foreslår i denne proposisjonen kommer på toppen av et allerede svært ekspansivt statsbudsjett for 2021. Sammen vil dette gi kraftige bidrag til aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, konstaterer statsministeren.

– Vi vil ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer, men det er viktig at tiltakene tilpasses smittesituasjonen. Vi står fortsatt midt i krisen, og må fortsette å gi trygghet og forutsigbarhet til de som blir rammet økonomisk. Samtidig må vi ha en plan for hvordan vi skal legge best mulig til rette for omstilling og ny vekst den dagen vi kan åpne samfunnet igjen og aktiviteten kommer tilbake. Da er det viktig at folk kan komme raskest mulig tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Inngripende

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Utbruddet av mutert virus i Nordre Follo gjorde det nødvendig å innføre svært inngripende smitteverntiltak i Oslofjordregionen fra 23. januar. Denne uken innførte regjeringen også de strengeste innreisereglene siden mars 2020. 

– Tiltakene har ført til økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Forslagene som fremmes i dag er basert på oppdaterte prognoser for smitteutvikling og tilhørende smitteverntiltak, vaksinasjon og effektene på norsk økonomi, konstaterer Sanner.

Regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien har vært lagt til grunn for håndtering av situasjonen. Regjeringens mål er at smittespredningen til enhver tid skal være under kontroll, slik at smitten er håndterbar og ikke overskrider kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder kapasiteten til testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

Her er de viktigste forslagene

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Legg igjen en kommentar