Styre og Regionsledere

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Karl-Anders Grønland
Styreleder

– Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

KARL-ANDERS GRØNLAND
Styreleder i SMB Norge

SMB NORGEs hovedstyre 2021-2023

Karl-Anders Grønland
Styreleder

Karl-Anders Grønland

Styreleder

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
 kag@storlokken.no
 95 77 77 90

 

Rolf Olav Johannessen
Nestleder

Rolf Olav Johannessen

Styremedlem

Din Anbudshjelp AS

 90 07 75 80

Vegard Høidalen
Styremedlem

Vegard Høidalen

Styremedlem

Beachrus AS
 90 77 69 94

Ina Beate Giske

Styremedlem

Ina Beate Giske

Styremedlem

Happy Ocean Studios
  41 24 33 38

Yousuf Gilani
Styremedlem

Yousuf Gilani

Styremedlem

Chilli Foods AS

 90 68 38 59

Monjia A. Mzali
Styremedlem

Monjia A. Mzali

Styremedlem

Kraftdialog

 40 87 78 53

Jørn Wad
Styremedlem

Jørn Wad

Styremedlem

Streit Sagt AS

 wadtekst@gmail.com
 91 36 76 67

REGIONSLEDERE

REGION NORD

Finnmark, Troms og Nordland

Styreoversikt.pdf

Kjell Sverre Jacobsen, Leder

post@polarvakt.no

 75 64 68 88

REGION MIDT

Trøndelag og Møre og Romsdal

99 35 98 59

REGION VEST

Sogn og fjordane, Hordaland og Rogaland

Styreoversikt.pdf

Ole Gabriel Holmesland, Leder

oholmesl@online.no

90 96 35 60

REGION SØR

Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold

Styreoversikt.pdf

Svein Mork Dahl, Leder

smd@inventure.no

414 10 171

REGION ØST

Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold

936 72 111

REGION OSLO / AKERSHUS

Oslo og Akershus

Styreoversikt.pdf

Vegard Høidalen, Leder

hoidalenvegard@yahoo.com

 91 34 71 01

 

Slik er vi organisert

Våre vedtekter

Du kan laste ned de regionale og sentrale vedtektene i lenkene under. De er gjeldende frem til kongressen i  2021.

SENTRALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019
REGIONALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019 vedtatt i Drammen 2019

Styrer og råd

Her er en oversikt over hvordan vi er organisert.

Forbundsstyret ble valgt på kongressen i juni 2019 og sitter frem til kongressen i 2021.

VALGKOMITEENS oppgave er å finne engasjerte medlemmer til forbundsstyret og de 6 regionene. Er du interessert i et verv som tillitsvalgt i SMB Norge, eller kjenner noen som egner seg, er du velkommen til å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Våre REGIONFORENINGER er spredt over hele landet og består av seks enheter: Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør, Region Øst og Region Oslo og Akershus.

Hovedoppgaven til regionstyrene er å være SMB Norge representant for lokale utspill, være pådriver overfor lokale myndigheter og arrangere møter for meningsutveksling og faglig påfyll.

ADMINISTRASJONENS ansatte bistår deg som er medlem, deg som ønsker å bli medlem, journalister og offentlige etater i spørsmål relatert til mange ulike sider ved driften av små- og mellomstore bedrifter i Norge.

Se andre innlegg

Preparing for a sprint Sikkerhet og beredskapCRI ResponsPARTNERINNHOLD 5 ting du bør vite om beredskap
CRI Respons

5 ting din bedrift bør vite om beredskap

1. Hvorfor er beredskap viktig for din bedrift? Beredskap er en del av bedriftens risikostyring fordi det etablerer en beredskap og gir deg som SMB

AKTUELT

Reagerer på økt formuesskatt

I sitt nye budsjettforslag varsler regjeringen en markant økning i formuesskatten for norske bedriftseiere. Dette er det siste bedriftene trenger akkurat nå, konstaterer SMB Norges

AKTUELT

Ny frihandelsavtale på plass

Mandag denne uken trådte den ferske frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Indonesia i kraft. Dermed blir over 80 prosent av norsk eksport til landet nå tollfri.