AP-budsjett spenner bein på norske småbedrifter

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

Dersom Arbeiderpartiets alternative budsjett ble vedtatt ville det fått svært negative følger for landets 200.000 små og mellomstore bedrifter. Det konstaterer Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen. Arbeiderpartiet presenterte denne uken sitt alternative budsjett hvor de foreslår å øke selskapsskatten, jekke opp utbytteskatten og heve formueskatten. I sum betyr dette en voldsom skatteskjerpelse for landets små og […]